POLITIKA PRIVATNOSTI

Tijana Faćol PR L&H Craft Subotica, matični broj: 65632462, sa registrovanim sedištem na adresi Jorgovanska 14, Subotica (u daljem tekstu kratko: „L&H Craft Subotica“) je vlasnik web sajta kojem ste pristupili i uređuje funkcionisanje sajta te eventualnu obradu podataka o ličnosti do koje može da dođe prilikom korišćenja web sajta ili komunikacijom preko istog. L&H Craft Subotica poštuje vašu privatnost i poslovanje kompanije je usaglašeno sa uredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

L&H Craft Subotica ne prikuplja i ne obrađuje lične podatke kroz kolačiće koje postavlja. Izuzetno, u slučaju potreba o kojima je korisnik obavešten kroz Politiku kolačića i za koje je dao svoju saglasnost prilikom ulaska na sajt, L&H Craft Subotica će obrađivati lične podatke koje korisnik svojevoljno ostavlja, putem registrovanja na web sajt zbog neke usluge koju isti pruža. Ove informacije mogu da uključuju korisnikovo ime i prezime, e-mail adresu, adresu i broj telefona (za potrebe slanja paketa kurirskom službom).

Sadržaj sajta namenjen je osobama koje prelaze zakonsku starosnu granicu za konzumiranje alkohola, što je jasno naglašeno prilikom ulaska na sajt. L&H Craft Subotica ne prikuplja informacije o osobama mlađim od zakonske starosne granice za konzumiranje alkohola. Ako ste osoba koja ne ispunjava ovaj uslov, a ušli ste na sajt lažnim predstavljanjem, molio vas da odmah napustite web stranicu.

 

Kako prikupljamo podatke o ličnosti?

Podatke o ličnosti prikupljamo na sledeće načine:

  • Podatke prikupljamo direktno od lica na koje se odnose, kada ih vi dobrovoljno dajete kada kupujete proizvod u našem online shopu ili se prijavite da primate e-obaveštenja. Takođe, podatke prikupljamo i tokom komunikacije s licem na koje se podaci odnose putem telefona ili društvenih mreža, opet na inicijativu samog korisnika.

Preduslov za svako prikupljanje podataka o ličnosti lica koje je pristupilo sajtu, je saglasnost koju je dao prilikom samog pristupanja sadržaju sajta.

  • Primenom kolačića na wb sajtu. O tome možete saznati više na stranici Politika kolačića.
  • Kroz analitiku web stranice i funkcije reklamiranja (na primer, usluge Google Analztics-a).

 

Pristup, ispravke ili uklanjanje sadržaja

Lice na koje se podaci o ličnosti odnose u svakom trenutku ima pravo da: (1) traži uvid u podatke o ličnosti putem pisanog zahteva sa mogućnošću da sazna tačno koji podaci o ličnosti se prikupljaju, za koju svrhu i da proveri tačnost podataka o ličnosti; (2) izvore podataka o ličnosti, kada se prikupljeni i ažurirani; (3) povuče pristanak u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga; (4) zabrani obradu podataka o ličnosti; (5) podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ukoliko smatra da podaci nisu prikupljeni na legitiman način ili da se koriste u svrhu koja nije jasno navedena.

U slučaju da imate bilo kakva pitanja i zahteve u vezi sa ličnim podacima, molimo vas da pošaljete e-mail na office@ginfinity.rs

 

GINfinity zadržava pravo povremenog ažuriranja i dopunjavanja ove stranice. Zato vas molimo da s vremena na vreme proverite ove smernice kako biste bili sigurni da ste upoznati sa najnovijom verzijom.

Ova Politika kolačića je poslednji put ažurirana 27. januara 2023. godine.

 

Korpa
Scroll to Top